• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-30 สายบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง - อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา.pdf

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

27 มิ.ย. 66 212