• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา.pdf

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

27 มิ.ย. 66 306