• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

กิจการสภา

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหิน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

   

6 มิ.ย. 65 189