• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล “ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน”

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

11 เม.ย. 66 256