• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

28 เม.ย. 65 252