• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เทศบาลตำบลวังหิน เรื่องรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

18 เม.ย. 65 90