• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เทศบาลตำบลวังหิน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

21 มี.ค. 65 210