• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

เทศบาลตำบลวังหิน

 

นายยศธร บูรณะบัญญัติ

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

โทร. 091-0727222

 

เทศบาลตำบลวังหิน โทร 044 009 197 โทรสาร 044 009 198 อีเมล์  wanghinkorat3@gmail.com

 
เทศบาลตำบลวังหิน

นายจักรกฤษณ์ หลักหนองบัว

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

โทร. 065-1094519     เทศบาลตำบลวังหินได้จัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย วันที่ 5 เมษายน 2567 ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังหิน..>>>


     เทศบาลตำบลวังหิน ได้เข้าร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันเเห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี และเทศกาลประเพณีของดีอำเภอโนนแดง พ.ศ.2567 วันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ สนามหน้าที่วาการอำเภอโนนแดง..>>>


     เทศบาลตำบลวังหินได้จัดทำโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมกันกำจัดขยะอย่างเหมาะสมและครบวงจร วันที่ 29 มีนาคม 2567..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2567  
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2566  
3 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
4 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567  
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566  
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570  
9 เรียนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการตอบแบบสอบถาม  
10 เทศบาลตำบลวังหิน ร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับและงดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล “ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน”  
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  


 1. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-30 สายบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf    6 ก.ค. 66 271
 2. เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-30 สายบ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง - อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา.pdf    27 มิ.ย. 66 211
 3. เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา.pdf    27 มิ.ย. 66 305
 4. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเพลิน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6.pdf    15 มิ.ย. 66 250
 5. เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางเพลิน - คลองอีสานเขียว บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา    26 พ.ค. 66 261
 6. ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ กทอ.65-07-0248.pdf    30 มี.ค. 66 296
 1. คำสั่งเทศบาลตำบลวังหิน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่    7 ก.ค. 66 236
 2. ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลวังหิน ปลอดบุหรี่    7 ก.ค. 66 234
 3. ประกาศกำหนดสถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่    7 ก.ค. 66 234
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและริหารงานพัสดุภาครัฐ    31 ส.ค. 65 563
 5. รายงานพิจรณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลตำบลวังหิน    18 มี.ค. 64 576
 6. ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ ของพนักงานครูเทศบาลรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561    18 มี.ค. 64 589
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

นสา้เ่า่ โดย สา่า 17 พ.ย. 65 0 399
หนองขี้เหล็ก น้ำทำไมไม่ไหลครับ โดย ผญ.บ้าน ม.4 5 เม.ย. 65 1 391
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Marryone 19 มี.ค. 65 0 375
สอบถามข้อมูลได้นะครับ โดย admin 17 มี.ค. 64 1 638
รวมลิงค์

เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.71.155
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 14 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1071 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 256567 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 606187 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559