• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแสลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-11 สายบ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลว

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

3 ก.ย. 64 33