• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
เทศบาลตำบลวังหิน

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

  โทร 0910727222

เทศบาลตำบลวังหิน โทร 044 009 197 โทรสาร 044 009 198

 เทศบาลตำบลวังหิน

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการปลัดเทศบาล

โทร 0898461920     เทศบาลตำบลวังหิน ให้การต้อนรับ นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ..>>>


     ทางเทศบาลตำบลวังหิน ขอขอบพระคุณ รพ.สต.ดอนยาวน้อย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. ที่ช่วยกันคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รับเคส ส่งเคสผู้ป่วยโควิด-19 ( กลุ่มสีเขียว ) ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกลุ่มผู้กักตัว..>>>


     วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลวังหิน ขอขอบคุณ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ผลัดเปลี่ยนเฝ้าเวรยาม ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ( CI ) ตำบลวังหิน..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์

1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2563 เทศบาลตำบลวังหิน
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563เทศบาลตำบลวังหิน
3 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหินครั้งแรกเทศบาลตำบลวังหิน
4 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่1 ปี พ.ศ.2563เทศบาลตำบลวังหิน
5 ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่1เทศบาลตำบลวังหิน
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหินเทศบาลตำบลวังหิน
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการเทศบาลตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ 2562เทศบาลตำบลวังหิน
8 ธนาคารน้ำใต้ดิน Groundwater Bank ตำบลวังหิน ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยศาสตร์พเทศบาลตำบลวังหิน
9 ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ ท่านสามารถเข้าร่วมติดตามข่าวสารทาง facebook เทศบาลตำบลวังหินเทศบาลตำบลวังหิน
10 การอบรมคุณธรรมจริยรรมให้แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังหิน
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

 1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านเตย หมู่ที่ 8 ขนาดสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 17.00 ม. ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 5 พ.ย. 64 17
 2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 22.00 ม. ยาว 42.00 ม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 5 พ.ย. 64 17
 3. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ่างดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 18 ต.ค. 64 34
 4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลวังหิน 18 ต.ค. 64 34
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-25 จากสายโกรกหิน ถึงสายนานางนันทิชา หมู่ 5 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 7 ต.ค. 64 35
 6. ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.294-09 จากสายบ้านดอนยาวน้อย ถึงสายบ้านหนองงูเหลือม บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 7 ต.ค. 64 33
 1. ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ เทศบาลตำบลวังหิน 16 ส.ค. 64 69
 2.
รายงานพิจรณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกภารกิจ เทศบาลตำบลวังหิน เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 132
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติราชการ ของพนักงานครูเทศบาลรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561 เทศบาลตำบลวังหิน 18 มี.ค. 64 132
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหินเรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลวังหินที่/2560 ลงวันที่29เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 18 มี.ค. 64 124
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 18 มี.ค. 64 137
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
รวมลิงค์
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
ip ของคุณ คือ 54.80.173.217
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 78 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 242 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 22256 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 22256 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559